Závory pro zamezení vjezdu na lesní cesty, polní cesty a cyklostezky

Závora je vyrobena z uzavřeného profilu (JAKL) 60x40mm, délky 3 – 4 m umožňující průjezd cyklistů a průchod chodců. Závora je otočná se zajištěním ve čtyřech směrech po 90 stupních čepem přes pružinu. Závora může být zabezpečená kódovým visacím zámkem s omezenou možností změny kódu neoprávněnou osobou. Součásti závory je prvek z ploché oceli 30/6 pro osazení informativní tabule s označením majitele a kontaktu. Kovové konstrukce jsou natřeny 2x základní nátěr+ 2x vrchní nátěr-vlastní závora bude natřena červenobíle po 0,5 m. Osazení: Sloupek závory se osazuje do hloubky 1m v betonovém loži B15. Jáma pro osazení o rozměrech 0,5x0,5x1m.

Závora Závora Závora