Certifikáty


ISO 9001 Systém managementu kvality

Firma si dala za svůj prvořadý úkol kvalitu poskytovaných služeb a proto zavedla systém řízení kvality podle norem ISO 9001:2009. Více o politice kvality zde.

ISO 14001 Systém environmentálního managementu

Jelikož se firma zabývá vodohospodářskými, inženýrskými a lesotechnickými stavbami, u kterých je třeba dbát na ochranu životního prostředí ,zavedla systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. Více o environmentální politice zde.

OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pro ochranu z hlediska bezpečnosti při práci svých zaměstnanců, zaměstnanců subdodavatelů a ostatních pracovníků pohybujících se při stavebních pracích na staveništi zavedla firma systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2005. Více o politice BOZP zde.